Individuel Terapi

Det kan være, at du oplever, at du har udfordringer i vigtige relationer i dit liv, og du har svært ved at håndtere disse. I mange af livets udfordringer kan man finde trøst og støtte til udvikling, fra vigtige personer i ens liv. Andre gange kan det være gavnligt med professionel hjælp fra en psykolog. Terapi er relevant både ved store vanskeligheder, hvor det er svært at passe din hverdag, uddannelse eller arbejde. Men også når du blot ønsker egenomsorg, at få nye perspektiver på dig selv, og hvordan du forholder dig til verden eller hjælp til at håndtere svære valg og overvejelser – Problematikkerne kan være meget forskellige. 

Terapi til unge

Ungdommen er en afgørende fase i livet – vi brænder for at støtte og hjælpe unge. 

Som ung  kan der være mange grunde til at søge terapi. Det kan både være reaktioner på voldsomme begivenheder i dit liv, men der kan også være mange andre grunde. Vi møder flere og flere unge, der kommer med en følelse af ikke at slå til. En følelse, som ofte passer med symptomer på depression, angst eller stress.
Mange unge oplever i dag et pres for at skulle præstere. Både i forhold til skole, forældre, venner og på sociale medier. Vi møder i samtalerne mange unge, der ikke føler, at de kan leve op til det, de tror alle andre kan. Unge som er skamfulde over sig selv og som ikke tør tale med andre om det.
Vi er optaget af, at vi sammen prøver at forstå, hvad det er, du ikke trives med, og hvad det betyder for den måde du ser dig selv på. Vi vil også have fokus på, hvordan du kan blive klogere på at lytte til dine egne erfaringer om, hvad der er vigtigt for dig.

Ungesamtaler kan være individuelle samtaler eller samtaler, hvor der deltager en forælder eller andre vigtige personer i dit liv.

Parterapi

Par kan komme af mange forskellige årsager. Nogle af de problematikker vi ofte møder er:

  • Konflikter
  • Utroskab
  • Forældreskab
  • Ændrede livsomstændigheder

Mange af de par vi møder kommer med en oplevelse af at være låst fast i nogle uhensigtsmæssige måder at være sammen på og har et ønske om, at den anden skal ændre sig. De fleste par er dog sjældent enige om hvem og hvad, der skal ændres på.Formålet med terapien er at hjælpe parret til at forstå sig selv og den anden bedre, samt undersøge, hvordan de kan støtte hinanden i mindre konfliktfyldte måder at være sammen på, så der bliver plads til den kærlighed, som bragte jer sammen.

Onlineterapi

Vi tilbyder online videosamtaler via sikre krypterede forbindelser. Onlinesamtaler giver god fleksiblitet; du kan have samtaler lige hvor det passer dig!