Angst

Vi har flere års erfaring med at hjælpe mennesker med at overkomme angst-tilstande. Angst er et kropsligt respons. Nogle gange er det tydeligt for os, hvad vi reagerer på, og andre gange kan det være svært at få til at give mening. Sammen vil vi undersøge, hvad din krop mon siger fra over for og hvad der i de konkrete situationer udløser, opretholder og forstærker angsten. Ved at forstå den måde, som den operer i dit liv, vil du blive bedre i stand til at tackle den. Sammen vil vi også identificere og udfordre de overbevisninger, som fodrer angsten for dermed at nedbryde angstens eksistensgrundlag. Desuden vil vi i samarbejde udarbejde konkrete værktøjer til at håndtere angsten, når det rammer dig og er allerværst.

Hvis du ønsker at forstå og tackle din angst, er du velkommen til at kontakte os. Vi er her for at støtte dig på din vej mod en mere angstfri tilværelse.