Jeg er uddannet cand.psych. fra Syddansk Universitet i 2016. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og autoriseret af Psykolognævnet

Jeg har flere års erfaring med pædagogisk psykologisk rådgivning og privat praksis, hvor jeg tilbyder terapi og støttende samtaler til unge, voksne, familier og par. Derudover har jeg erfaring med samtaleterapi til unge med autismespektrumforstyrrelser, ADD og ADHD. 

Mine erfaringer fra langt over 1.000 psykologsamtaler bekræfter forskningen i, at en god og autentisk relation mellem klient og terapeut er afgørende for at terapien får en positiv effekt. Alle fortjener at blive mødt i øjenhøjde med både nysgerrighed, varme, åbenhed og respekt.

Jeg arbejder ”eklektisk” det betyder, at jeg udvælger og sammensætter elementer fra forskellige psykologiske retninger og metoder, så forløbet tilpasses dig og din problemstilling. Jeg benytter bl.a elementer fra psykodynamisk terapi, narrativ terapi og kognitiv adfærdsteraputisk terapi. Fokus i terapi kan fx være at undersøge ens følelser til sig selv og andre, ens fortælling om sig selv, ens tankemønstre og måder at handle på, samt nye perspektiver og strategier, så du kan komme tættere på dine ønsker, mål og drømme. 

For at sikre fortsat høj kvalitet og faglighed i mit arbejde, modtager jeg også selv løbende supervision, deltager i spændende uddannelser, kurser, konferencer, workshops og foredrag.

Du kan kontakte mig på emilie@psykologsamtalerkbh.dk eller tlf. 26712826